Odpověď 23

Správná odpověď: Svatý Jakub, Svatý Josef a Paní Zdislava

Za každé ze tří správně zodpovězených jmen si přidejte 5 bodů.