Zajímavost 24

Albrecht z Valdštejna byl velice cílevědomý, schopný a pracovitý člověk. Bezpochyby to byl schopný vyjednavač, organizátor a manažer. Původně byl protestant. Čistě ze zištných důvodů konvertoval na katolickou víru.

Jako prvnímu v historii se mu podařilo vydržovat stálou armádu a to nikoliv z Císařské apanáže, nýbrž z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území. Disponoval skvěle vycvičenou, plně vyzbrojenou armádou o více jak 100 000 mužích. Dokázal svou armádu zásobovat i při válečných výpadech. Věděl, že své armádě musí zajistit nepřerušený přísun zásob. Pro tento účel vybudoval pomyslný ostrov bezpečí a jistoty uvnitř svých držav. Na jeho územích zajišťoval mír, snažil se, aby prostí lidé měli zajištěné bezpečí a základní potřeby, jelikož si uvědomoval, že spokojení poddaní vyprodukují více potravin a výrobků.

Jeho vojenské podnikání vyžadovalo ohromné množství zdrojů.

Bohužel se postavil na stranu Habsburků a zradil stavovské povstání. Využil příležitosti a po bitvě na Bílé hoře získal majetek ve výši 6 miliónů Rýnských zlatých, což bylo na svou dobu pohádkové jmění. Tím se stal jedním z nejbohatších lidí v Evropě.

Albrecht z Valdštejna jako jeden z mála získal řád zlatého rouna a byl jmenován generalissimem.