Zajímavost 25

Albrecht z Valdštejna dostal od císaře privelegium razit mince. Jičín si vybral jako hlavní město svého vévodství.

Investoval zde nemalé prostředky, měl v plánu velké přestavby města. Město Jičín jej mělo reprezentovat, mělo se stát jeho chloubou. V roce 1626 až 1334 tu provozoval mincovnu.

Na mince se razila jeho podobizna. Po zavraždění vévody byla mincovna i ostatní statky zkonfiskovány a předány do rukou cizí rakouské šlechty.