Odpověď 37

Správná odpověď za 5 bodů: 10

(odpověď je napsána vně budovy)