Odpověď 40

Správná odpověď za 3 body: brašnářství