Odpověď 42

Správná odpověď za 3 body: Hotel u Krále