Odpověď 45

Správná odpověď za 10 bodů: Otto von Bismarck