Odpověď 46

Této bitvě se také říká "Sedmitýdenní". Vyhrálo ji Prusko.

Správná odpověď za 10 bodů: Prusko proti Rakouskému císařství a Saskému království