Odpověď 47

Korec nebo kořec, někdy též strych nebo měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro sypké látky.

Jeden korec pražský nebo korec český = 93 litrů = 4 věrtele = 16 měřiček = 32 achtlů = 48 pint

Pokud jste se trefili alespoň na 10 litrů, přidejte si 20 bodů.