Odpověď 14

Správná odpověď: had, lev, orel nebo jiný dravec

Za každé z uhodnutých zvířat si přidej 3 body.