Odpověď 15

Správná odpověď za 5 bodů: či Alfa a Omega