Kudy k úkolu 18

Jděte dál do kopce ulicí "Plátenická". Po levé straně je otočka městského autobusu.

Dojděte k autobusové zastávce.