Odpověď 19

Správná odpověď za 4 body: světle zelenou