Odpověď 24

Správná odpověď za 5 bodů: Harcovský potok