Odpověď 30

Správná odpověď za 3 body: 1904

(korouhev je vlajka nebo prapor, může být i železná)