Odpověď 31

Správná odpověď za 10 bodů: WC

(stačí se podívat na korouhev na věži)