Odpověď 32

Správná odpověď za 10 bodů: 373,30 m nad mořem