Odpověď 36

Správná odpověď za 1 bod: rytíř na koni