Odpověď 37

Správná odpověď za 10 bodů: těžko říci

(šlo o chyták, Theodor dovezl benzínový automobil)

Na pozemku je dokonce vybudována cisterna na benzín.