Odpověď 38

Správná odpověď za 3 body: 2010

(na korouhvi je tento letopočet)