Kudy k úkolu 41

Vydejte se ulicí "Klášterní" až k rohu ulice "Husova".

Ještě před nemocniční budovou "K"přejděte přechod. Vydejte se směrem k základní škole. Na křižovatce odbočte doleva a ulicí "Vítězná" se vydejte dolů. Všímejte si domů po levé straně.