Odpověď 43

Správná odpověď za 10 bodů: Městské lázně