Odpověď 44

Správná odpověď za 3 body: nezachovali