Odpověď 46

Správná odpověď za 5 bodů: Reichenberg