Odpověď 47

Tato otázka není nikterak bodována. Šlo nám o to, abyste si exponáty prohlédli ;-)