Odpověď 49

Správná odpověď za 3 body: 1880

Vysoké kolo "Kohout" se vyrábělo od 1880 do 1891. Vystavený kus je z roku 1885.