Odpověď 51

Správná odpověď za 10 bodů: automobilům AERO