Odpověď 52

Správná odpověď za 10 bodů: otočením šipky (směrovky)