Odpověď 54

Správná odpověď za 3 body: visací zámek