Odpověď 7

Správná odpověď za 10 bodů: Albert Einstein